• تکنولوژی منحصر به فرد رنگ
  • استفاده از تکنولوژی نانوسرامیک جهت بالا بردن کیفیت رنگ
  • تولید شده توسط دستگاه‌های تمام رباتیک ( خط جوش Leas ایتالیا)
  • شستشوی آسات نسبت به رادیاتورهای پره‌ای
  • بازدهی گرمایی بالا نسبت به مدل قدیمی
  • سازگاری با موتورخانه، انواع سیستم‌های مرکزی و انواع پکیج
ارتفاع 500mm آکس 500mm وزن یک متر رادیاتور= 26kg تغییرات دمایی= 20 درجه سانتی گراد TYPE 22
طول (mm) 600 800 1000 1200 1400 1600 2000
ظرفیت حرارتی 70/90 Watt 1283 1710 2138 2566 2994 3420 4276
Kcal/hr 1103 1470 1838 2206 2574 2941 3677