• جعبه برق بهینه سازی شده
  • طراحی بسیار باریک
  • عملکرد بی صدا
  • امکان اتصال هوای تازه
  • صفحه نمایش دیجیتال
فن کویل چهار طرفه - داکت اسپلیت گرین - فروش داکت اسپلیت گرین در اصفهان
کاستی چهار طرفه با ظرفیت 30000
قیمت: 194,480,000 ریال
فن کویل چهار طرفه - داکت اسپلیت گرین - فروش داکت اسپلیت گرین در اصفهان
کاستی چهار طرفه با ظرفیت 24000
قیمت: 185,900,000 ریال
فن کویل چهار طرفه - داکت اسپلیت گرین - فروش داکت اسپلیت گرین در اصفهان
کاستی چهار طرفه با ظرفیت 18000
قیمت: 180,180,000 ریال
فن کویل چهار طرفه - داکت اسپلیت گرین - فروش داکت اسپلیت گرین در اصفهان
کاستی چهار طرفه با ظرفیت 12000
قیمت: 178,750,000 ریال