اسپلیت کانالی کم مصرف ( اینورتر )

  • ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
  • قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
  • قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
  • مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
اسپلیت کانالی کم مصرف با ظرفیت 36000
قیمت: 902,500,000 ریال
اسپلیت کانالی کم مصرف با ظرفیت 30000
قیمت: 792,500,000 ریال
اسپلیت کانالی کم مصرف با ظرفیت 24000
قیمت: 701,250,000 ریال
اسپلیت کانالی کم مصرف با ظرفیت 18000
قیمت: 570,000,000 ریال
اسپلیت کانالی کم مصرف با ظرفیت 60000
قیمت: 1,345,000,000 ریال
اسپلیت کانالی کم مصرف با ظرفیت 48000
قیمت: 1,177,500,000 ریال
مدل   GDS-18P1T1A GDS-24P1T1A GDS-30P1T1A GDS-36P1T1A GDS-48P3T1A GDS-60P3T1A
منبع برق V,Hz,Ø ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۳۸۰-۴۱۵,۵۰,۳ ۳۸۰-۴۱۵,۵۰,۳
ظرفیت گرمایش/سرمایش Btu/h ۱۸۰۰۰/۱۹۰۰۰ ۲۴۰۰۰/۲۷۰۰۰ ۳۰۰۰۰/۳۳۰۰۰ ۳۶۰۰۰/۳۷۵۰۰ ۴۸۰۰۰/۵۱۰۰۰ ۶۰۰۰۰/۶۳۰۰۰
مشخصات الکتریکی مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش kW ۱٫۵۷/۱٫۵۴ ۲٫۲/۲٫۱۶ ۲٫۸۳/۲٫۸۲ ۳٫۰۸۶/۳٫۱۶ ۴٫۲۹/۴٫۲ ۴٫۹۸/۴٫۹۴
جریان در حالت گرمایش/سرمایش A ۷٫۵۵/۷٫۴ ۱۰٫۶/۱۰٫۳۶ ۱۲٫۸/۱۲٫۷۹ ۱۴٫۷۷/۱۵٫۱۶ ۷٫۵۷/۷٫۴۵ ۸٫۶/۸٫۴۲
ضریب عملکرد EER/COP W/W ۳٫۲۳/۳٫۶۲ ۳٫۲۵/۳٫۶۵ ۳٫۱۰/۳٫۴۳ ۳٫۲۴/۳٫۶۳ ۳٫۲۶/۳٫۶۹ ۳٫۲۱/۳٫۶۴
گردش هوا m3/h ۹۵۰/۷۶۰/۶۶۵ ۱۲۰۰/۹۶۰/۸۴۰ ۱۷۰۰/۱۴۴۵/۱۱۹۰ ۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰ ۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰ ۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰
سطح صدا dB(A) ۴۴/۴۱/۳۵ ۴۷/۴۴/۳۸ ۵۰/۴۷/۴۱ ۵۰/۴۷/۴۱ ۵۳/۵۰/۴۴ ۵۳/۵۰/۴۴
فشار استاتیکی Pa ۵۰/۸۰ ۵۰/۸۰ ۵۰/۸۰ ۵۰/۸۰ ۵۰/۸۰ ۵۰/۸۰
ابعاد یوینت داخلی (W*H*D) mm ۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰ ۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰ ۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰ ۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰ ۱۲۵۰*۷۸۵*۲۹۰ ۱۲۵۰*۷۸۵*۲۹۰
ابعاد یوینت خارجی (W*H*D) mm ۸۰۰*۳۰۰*۵۹۰ ۸۰۰*۳۰۰*۶۹۰ ۹۰۰*۳۲۰*۷۹۰ ۹۰۰*۳۲۰*۷۹۰ ۹۴۰*۳۶۸*۱۳۶۶ ۹۴۰*۳۶۸*۱۳۶۶
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) Kg ۳۴/۴۵ ۳۶/۵۶ ۳۶/۶۲ ۳۶/۶۲ ۵۲/۱۱۰ ۵۲/۱۱۰
رنج دمایی کارکرد °C -۱۵-۴۷
قطر لوله کشی گاز/مایع/درین mm ۶٫۳۵/۱۲٫۷/۳/۴” ۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴” ۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴” ۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴” ۹٫۵۲/۱۹٫۰۵/۳/۴” ۹٫۵۲/۱۹٫۰۵/۳/۴”
حداکثر طول لوله کشی/حداکثر ارتفاع لوله کشی m ۱۵/۲۰ ۱۵/۳۰ ۲۰/۳۰ ۲۰/۳۰ ۳۰/۵۰ ۳۰/۵۰
سیم کشی یونیت داخلی mm2 ۳*۱ ۳*۱ ۳*۱ ۳*۱ ۳*۱ ۳*۱
یونیت خارجی mm2 ۳*۲٫۵ ۳*۲٫۵ ۳*۲٫۵ ۳*۲٫۵ ۵*۱٫۵ ۵*۱٫۵
کابل سیگنال mm2 ۲*۱ ۲*۱ ۲*۱ ۲*۱ ۲*۱ ۲*۱