چیلر و انواع آن

چیلر و انواع آن

چیلر گرین به انگلیسی:(Chiller) دستگاهی است که با استفاده از يك سيال خنك كننده در سيكل تبريد سیال دیگری را براي مصارف صنعتي يا تهويه مطبوع خنك مينماید (این سیال مایع عمدتاً آب میباشد که این مایع می‌تواند برای خنک کاری هوا و یا دستگاه‌ها استفاده شود). آب سرد توليد شده در اوپراتور چیلر در مصارف صنعتی برای خنک کردن بخشهایی از ماشین آلات و در تهویه مطبوع جهت خنک کردن هوا از طریق هواساز، فن کویل گرین  و… مورد استفاده قرار می گیرد

انواع چیلر

چیلرها عمدتاً به دو دسته چیلر تراکمی و چیلر جذبی تقسیم می‌شود.

چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی و چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی باعث ایجاد برودت و سرما می‌شوند.

 چیلر های تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور متراکم و سپس این گاز متراکم شده به کندانسور وارد شده و توسط آب یا هوای محیط، خنک گشته و به مایع تبدیل می‌گردد که این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک‌کننده (اواپراتور) می‌شود که در فشار کمتری قرار دارد و این کاهش فشاری که در چیلر روی می دهد باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک‌کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک‌کننده در ارتباط هستند می‌گردد و در انتها گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل می‌شود.

انواع چیلر تراکمی

چیلرهای تراکمی براساس نوع خنک شدن کندانسور طبقه بندی میگردند. آنهایی که با آب خنک میشوند آب خنک و آنهایی که با هوا خنک میشوند هوا خنک نامیده میشود و هر دسته از چیلرهای آب خنک یا هوا خنک با توجه به مدل کمپرسور خود نامگذاری میشود.
همانطور که پیشتر اشاره شد چیلرهای تراکمی براساس شکل خنک شدن ماده مبرد به دو دسته آب خنک و هوا خنک نیز تقسیم بندی می‌شوند. حال برای مشاهده توضیحات این دسته از چیلرها اشاره ای به آنها می نمائیم.

چیلر هوا خنک

در چیلر هوا خنک، خنک کاری کویل کندانسور توسط هوا انجام می شود و نیاز به برج خنک کن ندارد.

چیلر هوا خنک با کندانسور هوایی به دو دسته اساسی تقسیم می شوند:

• چیلر هوا خنک با کمپرسور اسکرو
• چیلر هوا خنک با کمپرسور رفت و برگشتی
• چیلر هوا خنک با کمپرسور اسکرال Scroll
• چیلر هوا خنک با کمپرسور سانتریفیوژ

چیلر آب خنک

در چیلر آب خنک، خنک کاری توسط آب انجام شده و نیاز به برج خنک کن می شود.
• چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرو
• چیلر آب خنک با کمپرسور رفت و برگشتی
• چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرال Scroll
• چیلر آب خنک با کمپرسور سانتریفیوژ

چیلر جذبی

در چیلرهای جذبی از جذب کننده (Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) بجای کمپرسور برخلاف چیلرهای تراکمی استفاده می‌گردد. عمومی ترین خنک کننده در چیلرهای جذبی سیستم برمید لیتیم (لیتیوم برماید) است. در این سیستم، در قسمت جذب کننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می‌شود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار ۱/۰ اتمسفر است به حالت مایع در می‌آید و سپس در خنک کننده که تحت فشار 0/01 اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می‌گردد و آب برای اینکه تبخیر گردد گرمای نهان خود را از محیط خنک کننده می‌گیرد و باعث ایجاد برودت می‌گردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنک کننده به جذب کننده منتقل می‌گردد و دوباره این چرخه تکرار می‌شود

انواع چیلر جذبی

• آب گرم
• شعله مستقیم
• بخار