اسپلیت دیواری ON/OFF-R410 یکی از پر طرفدارترین اسپلیت در اصفهان است که در ادامه به مشخصات آن میپردازیم
  • مخصوص مناطق معتدل
  • سری Diamond
  • همراه با Wifi
  • همراه با لوله، کابل و عایق
اسپلیت گرین - قیمت اسپلیت در اصفهان - قیمت اسپلیت گرین در اصفهان
کولرگازی دیواری گرین تک فاز، سرد و گرم با ظرفیت 24000
قیمت: 448,250,000 ریال
اسپلیت گرین - قیمت اسپلیت در اصفهان - قیمت اسپلیت گرین در اصفهان
کولرگازی دیواری گرین تک فاز، سرد و گرم با ظرفیت 18000
قیمت: 363,000,000 ریال
اسپلیت گرین - قیمت اسپلیت در اصفهان - قیمت اسپلیت گرین در اصفهان
کولرگازی دیواری گرین تک فاز، سرد و گرم با ظرفیت 12000
قیمت: 286,000,000 ریال
اسپلیت گرین - قیمت اسپلیت در اصفهان - قیمت اسپلیت گرین در اصفهان
کولرگازی دیواری گرین تک فاز، سرد و گرم با ظرفیت 9000
قیمت: 275,000,000 ریال
اسپلیت گرین - قیمت اسپلیت در اصفهان - قیمت اسپلیت گرین در اصفهان
کولرگازی دیواری گرین تک فاز، سرد و گرم با ظرفیت 30000
قیمت: 595,500,000 ریال