فن کویل سقفی توکار

نکات فنی اجرای فن کویل سقفی توکار

 • قبل از خرید فن کویل سقفی توکار بايد چپ يا راست بودن محل اتصال لوله ها به این فن کویل های مورد نياز مشخص گردد.
 • مقادير قدرت سرمايش و گرمايش این فن‌ها با شرایط دمای طرح داخل و دور حداکثر در نظر گرفته شده است و در دور متوسط ضريب تصحيح فن تهویه فوق برای حجم هوادهی 0.85 و برای قدرت سرمايش و گرمايش 0.93 مي باشد.
 • برای محاسبه دبی آب سرد مورد نیاز سرمایش فن کویل‌ها باید مقدار بارکل سرمایی بر مبنای (BTU/h) هر یک از فضاهای ساختمان را بر عدد 5000 تقسیم نمود. (یا تقسیم کیلو کالری در ساعت بر عدد 1250) به این ترتیب معمولا قطر لوله‌های رفت و برگشت آب سرد و گرم به کویل فن کویل‌های cfm 200 سایز ½ اینچ و برای فن کویل‌های 300 و 400 cfm سایز ¾ اینچ و برای فن کویل‌های 600 و 800 و 1000 cfm سایز 1 اینچ و برای فن کویل های 1200 و کانالی های تا 1800 , ¼ 1 اینچ در نظر گرفته می شود.
 • با توجه به اهمیت بالانس فن هوادهی در عملکرد فن و ارتباط مستقیم آن با طول عمر بلبرینگ موتور، به منظور تداوم بالانس دینامیکی فن هوادهی دستگاه، نسبت به نصب کاملاً افقی و تراز شده انواع این فن در محل نصب خود نهایت دقت را مبذول فرمایید.
 • با توجه به موضوع مهم سرویس و نگهداری در تجهیزات تهویه مطبوع، نصب شیر قطع و وصل جریان آب ورودی و خروجی از کویل این فن ها همراه با مهره ماسوره مربوطه (هم سایز با قطر لوله انشعابی) ضروری است.
 • به منظور جمع آوری آب حاصل از تقطیر رطوبت هوا روی کویل این فن ها در فصل تابستان ، نصب لوله ½ اینچ درین از سینی زیر کویل تا محل تخلیه این آبها برای هر فن کویل الزامی است.

ویژگی های فن کویل سقفی توکار

 • دارای پلنیوم و فیلتر
 • کم صدا
 • شیر هواگیری دستی
 • ارتفاع کم
 • فیلتر قابل شستشو
فن کویل سقفی توکار
فن کویل سقفی توکار با ظرفیت 800
قیمت: 180,625,000 ریال
فن کویل سقفی توکار
فن کویل سقفی توکار با ظرفیت 600
قیمت: 160,000,000 ریال
فن کویل سقفی توکار
فن کویل سقفی توکار با ظرفیت 400
قیمت: 138,000,000 ریال
فن کویل سقفی توکار
فن کویل سقفی توکار با ظرفیت 300
قیمت: 129,750,000 ریال
فن کویل سقفی توکار
فن کویل سقفی توکار با ظرفیت 1400
قیمت: 231,500,000 ریال
فن کویل سقفی توکار
فن کویل سقفی توکار با ظرفیت 1200
قیمت: 226,000,000 ریال
فن کویل سقفی توکار
فن کویل سقفی توکار با ظرفیت 1000
قیمت: 191,625,000 ریال
Model GDF200P1 GDF300P1 GDF400P1 GDF500P1 GDF600P1 GDF800P1 GDF1000P1 GDF1200P1 GDF1400P1
Air Volume Hi Speed CFM ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۴۰۰
Medium Speed CFM ۱۵۰ ۲۲۵ ۳۰۰ ۳۷۵ ۴۵۰ ۶۰۰ ۷۵۰ ۹۰۰ ۱۰۵۰
Low Speed CFM ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰
Cooling Capacity Hi Speed W ۱۸۰۸ ۲۷۱۲ ۳۶۱۸ ۴۵۱۴ ۵۴۰۶ ۷۲۱۰ ۹۰۱۸ ۱۰۸۱۰ ۱۲۶۱۱
Medium Speed W ۱۵۳۷ ۲۳۰۵ ۳۰۷۵ ۳۸۳۷ ۴۵۹۵ ۶۱۲۹ ۷۶۶۵ ۹۱۸۹ ۱۰۷۱۹
Low Speed W ۱۱۷۵ ۱۷۶۳ ۲۳۵۲ ۲۹۳۴ ۳۵۱۴ ۴۶۸۷ ۵۸۶۲ ۷۰۲۷ ۸۱۹۷
Heating Capacity Hi Speed W ۲۷۰۹ ۴۰۷۰ ۵۴۱۸ ۶۷۶۷ ۸۱۱۵ ۱۰۸۰۷ ۱۳۵۱۲ ۱۶۲۰۵ ۱۸۹۰۱
Medium Speed W ۲۳۰۳ ۳۴۶۰ ۴۶۰۵ ۵۷۵۲ ۶۸۹۸ ۹۱۸۶ ۱۱۴۸۵ ۱۳۷۷۴ ۱۶۰۶۶
Low Speed W ۱۷۶۱ ۲۶۴۶ ۳۵۲۲ ۴۳۹۹ ۵۲۷۵ ۷۰۲۵ ۸۷۸۳ ۱۰۵۳۳ ۱۲۲۸۶
Extermal Static Pressure Pa ۱۲/۳۰ ۱۲/۳۰ ۱۲/۳۰ ۱۲/۳۰ ۱۲/۳۰ ۳۰/۵۰ ۳۰/۵۰ ۳۰/۵۰ ۳۰/۵۰
Rows Of Coil ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
Noise Level Low ESP db ≤۳۷ ≤۳۹ ≤۴۱ ≤۴۳ ≤۴۵ ≤۴۸ ≤۵۰ ≤۵۲ ≤۵۴
Fan Motor Fan Quantity ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۴ ۴ ۴
Motor Quantity ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
Power Input W ۳۷/۴۴ ۵۲/۵۷ ۶۲/۷۱ ۷۶/۸۷ ۹۶/۱۰۷ ۱۵۶/۱۷۳ ۱۷۴/۲۱۰ ۲۱۲/۲۴۹ ۲۵۳/۳۰۰
Water Flow Volume kg/h ۳۵۰ ۶۱۰ ۸۰۰ ۹۵۰ ۱۰۸۰ ۱۳۹۰ ۱۵۶۰ ۱۹۲۰ ۲۵۰۰
Hydraulic Resistance kPa ۱۰ ۱۲ ۲۰ ۳۷ ۳۹ ۲۸ ۳۸ ۴۲ ۵۰
Max.Working pressure MPa ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶
Dimension(WxDxH) Net mm ۷۵۵x522x240 ۹۵۵x522x240 ۹۵۵x522x240 ۱۱۹۰x522x240 ۱۱۹۰x522x240 ۱۳۸۰x522x240 ۱۷۸۰x522x240 ۱۷۸۰x522x240 ۱۹۹۰x522x240
Packing mm ۷۸۰x620x280 ۹۸۰x620x280 ۹۸۰x620x280 ۱۲۱۰x620x280 ۱۲۱۰x620x280 ۱۴۰۰x620x280 ۱۸۰۰x620x280 ۱۸۰۰x620x280 ۲۰۱۰x620x280
Net/Gross Weight kg ۱۴/۱۶٫۵ ۱۷/۲۰٫۵ ۱۷٫۵/۲۱ ۲۰٫۵/۲۴٫۵ ۲۱٫۵/۲۵٫۵ ۲۷٫۵/۳۱٫۵ ۳۵٫۵/۴۰٫۵ ۳۵٫۵/۴۰٫۵ ۴۰/۴۶
Inlet/Outlet Water Pipe Rc3/4″(DN20)
Drain Pipe R3/4″(DN20)

پلنیوم برگشت هوا

امکان برگشت هوا از پشت و یا زیر دستگاه وجود دارد.

فیلتر هوا

فیلتر هوا در طول زمان کارکرد دستگاه، کیفیت هوای مطلوب را تضمین می نماید.

انتخاب جهت اتصال لوله ها به دستگاه

اتصــال لولــه از ســمت چــپ، حالــت اســتاندارد می باشــد امــا امــکان نصــب لولــه از ســمت راســت فن کویــل نیــز مطابــق بــا اعــلام قبلــی مشــتری وجــود دارد. لولــه دریــن نیــز می توانــد از ســمت چــپ یــا راســت بــه فــن کویــل متصــل گــردد.

کویل سه ردیفه

اســتفاده از کویــل ســه ردیفــه بــه منظــور بــالا بــردن ظرفیــت حرارتــی و در عیــن حــال کــم کــردن ابعــاد دســتگاه می باشــد.

 • دارای پلنیوم و فیلتر
 • کم صدا
 • شیر هواگیری دستی
 • ارتفاع کم
 • فیلتر قابل شستشو
 • سینی درین