یونیت داخلی سقفی توکار با فشار استاتیک متوسط

  • فشار استاتیکی ۵۰ الی ۸۰ پاسکال
  • قابلیت اتصال هوای تازه
  • دارای ریموت کنترل سیمی
  • گستره ظرفیت مناسب
Model IDGRV16P1/M IDGRV18P1/M IDGRV24P1/M IDGRV28P1/M IDGRV30P1/M
Power Supply V~,Hz,Ph ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
Capacity Cooling kW ۴٫۵ ۵٫۶ ۷٫۱ ۸ ۹
Heating kW ۵ ۶ ۸ ۱۰ ۱۱
Rated power W ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۲۰۰
Unit Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) m3/h ۹۵۰/۷۶۰/۶۵۵ ۹۵۰/۷۶۰/۶۵۵ ۱۲۰۰/۹۶۰/۸۴۰ ۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰ ۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰
Noise Level(Hi/Mi/Lo) dB(A) ۴۲/۳۹/۳۷ ۴۲/۳۹/۳۷ ۴۵/۴۲/۳۹ ۴۸/۴۵/۴۲ ۴۸/۴۵/۴۲
External Static Pressure Pa ۵۰/۸۰
Net Dimension (W×D×H) mm ۸۹۰×۷۸۵×۲۹۰
Packing Dimension (W×D×H) mm ۱۱۰۰×۸۸۰×۳۶۰
Net Weight Kg ۳۵ ۳۷
Gross Weight Kg ۴۱ ۴۳
Refrigerant Pipe Liquid Side mm ۶٫۳۵ ۹٫۵۲
Gas Side mm ۱۲٫۷ ۱۵٫۸۸
Drainage mm R3/4in(DN20)
Model IDGRV34P1/M IDGRV38P1/M IDGRV42P1/M IDGRV48P1/M IDGRV50P1/M
Power Supply V~,Hz,Ph ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
Capacity Cooling kW ۱۰ ۱۱٫۲ ۱۲٫۵ ۱۴ ۱۵
Heating kW ۱۲ ۱۲٫۸ ۱۳٫۳ ۱۵ ۱۶
Rated power W ۲۰۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰
Unit Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) m3/h ۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰ ۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰ ۲۲۰۰/۱۷۶۰/۱۵۴۰
Noise Level(Hi/Mi/Lo) dB(A) ۴۸/۴۵/۴۲ ۵۱/۴۳/۴۰
External Static Pressure Pa ۵۰/۸۰
Net Dimension (W×D×H) mm ۸۹۰×۷۸۵×۲۹۰ ۱۲۵۰×۷۸۵×۲۹۰
Packing Dimension (W×D×H) mm ۱۱۰۰×۸۸۰×۳۶۰ ۱۴۶۰×۸۸۰×۳۶۰
Net Weight Kg ۳۷ ۵۳
Gross Weight Kg ۴۳ ۶۰
Refrigerant Pipe Liquid Side mm ۹٫۵۲
Gas Side mm ۱۵٫۸۸
Drainage mm R3/4in(DN20)