یونیت داخلی کاستی دو طرفه

  • دارای پمپ درین با دهانه پمپاژ۷۵۰ میلی متر
  • دارای ریموت کنترل بی سیم
  • نمایشگر دیجیتال
  • کم صدا
Model Indoor I2WGRV09P1 I2WGRV12P1 I2WGRV16P1 I2WGRV18P1 I2WGRV24P1
Power Supply V~,Hz,Ph ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
Capacity Cooling kW ۲٫۸ ۳٫۶ ۴٫۵ ۵٫۶ ۷٫۱
Heating kW ۳٫۲ ۴٫۰ ۵ ۶٫۳ ۸
Unit Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) m3/h ۵۵۰ ۶۲۰ ۷۸۰ ۱۰۰۰ ۱۱۶۵
Noise Level(Hi/Mi/Lo) dB(A) ۳۶/۳۲/۲۹ ۳۶/۳۲/۲۹ ۳۹/۳۵/۳۰ ۳۹/۳۵/۳۰ ۴۳/۳۹/۳۶
Net Dimension (W×D×H) mm ۸۴۰x520x315 ۸۴۰x520x315 ۹۶۰x520x315 ۹۶۰x520x315 ۱۲۰۰x520x315
Packing Dimension (W×D×H) mm ۱۱۴۵x685x395 ۱۱۴۵x685x395 ۱۲۶۵x685x395 ۱۲۶۵x685x395 ۱۵۰۵x685x395
Net Weight Kg ۳۱ ۳۱ ۳۶ ۳۶ ۳۹
Gross Weight Kg ۳۸ ۳۸ ۴۳ ۴۳ ۴۶
Panel Net Dimension (W×D×H) mm ۱۰۸۳x630x33 ۱۰۸۳x630x33 ۱۲۰۳x630x33 ۱۲۰۳x630x33 ۱۴۴۳x630x33
Packing Dimension (W×D×H) mm ۱۱۰۰x665x175 ۱۱۰۰x665x175 ۱۲۲۰x665x175 ۱۲۲۰x665x175 ۱۴۶۰x665x175
Net Weight Kg ۴٫۵ ۴٫۵ ۵ ۵ ۷٫۵
Gross Weight Kg ۶٫۵ ۶٫۵ ۷ ۷ ۱۱٫۵
Refrigerant Pipe Liquid Side mm ۶٫۳۵ ۶٫۳۵ ۶٫۳۵ ۶٫۳۵ ۹٫۵۲
Gas Side mm ۱۲٫۷ ۱۲٫۷ ۱۲٫۷ ۱۲٫۷ ۱۵٫۸۸
Drainage mm R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)