کاستی چهار طرفه

  • جعبه برق بهینه سازی شده
  • طراحی بسیار باریک
  • عملکرد بی صدا
  • امکان اتصال هوای تازه
  • صفحه نمایش دیجیتال
فن کویل چهار طرفه - داکت اسپلیت گرین - فروش داکت اسپلیت گرین در اصفهان
کاستی چهار طرفه با ظرفیت 30000
قیمت: 447,100,000 ریال
فن کویل چهار طرفه - داکت اسپلیت گرین - فروش داکت اسپلیت گرین در اصفهان
کاستی چهار طرفه با ظرفیت 24000
قیمت: 438,850,000 ریال
فن کویل چهار طرفه - داکت اسپلیت گرین - فروش داکت اسپلیت گرین در اصفهان
کاستی چهار طرفه با ظرفیت 18000
قیمت: 420,700,000 ریال
فن کویل چهار طرفه - داکت اسپلیت گرین - فروش داکت اسپلیت گرین در اصفهان
کاستی چهار طرفه با ظرفیت 12000
قیمت: 407,500,000 ریال