اسپلیت کاستی چهارطرفه

فن کویل چهار طرفه - داکت اسپلیت گرین - فروش داکت اسپلیت گرین در اصفهان
  • قابلیت اتصال به هوای تازه
  • دارای نمایشگر دیجیتال
  • دارای پمپ درین با دهانه پمپاژ ۱۲۰۰ میلی متر
  • ارتفاع مناسب جهت نصب
مدل   GCS-18P1T1B GCS-24P1T1B GCS-30P1T1B GCS-36P1T1B GCS-48P3T1B
منبع برق V,Hz,Ø ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱ ۳۸۰-۴۱۵,۵۰,۳
ظرفیت گرمایش/سرمایش Btu/h ۱۸۰۰۰/۱۹۱۰۰ ۲۴۰۰۰/۲۷۰۰۰ ۳۰۰۰۰/۳۱۷۰۰ ۳۶۰۰۰/۳۷۵۰۰ ۴۸۰۰۰/۵۱۲۰۰
مشخصات الکتریکی مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش kW ۱٫۸۵/۱٫۷ ۲٫۵۶/۲٫۴۸ ۳٫۱۵/۳ ۳٫۵۲/۳٫۴۵ ۵٫۲۱/۵٫۱۹
جریان در حالت گرمایش/سرمایش A ۸٫۶/۸٫۰۵ ۱۲٫۴۳/۱۱٫۸ ۱۴٫۸/۱۴٫۱ ۱۷/۱۶٫۵ ۱۰/۹٫۸
ضریب عملکرد EER/COP W/W ۲٫۸۶/۳٫۲۹ ۲٫۷۵/۳٫۱۹ ۲٫۸/۳٫۱ ۳٫۰۱/۳٫۱۹ ۲٫۷۱/۲٫۸۹
گردش هوا m3/h ۸۵۰/۶۸۰/۵۹۵ ۱۱۰۰/۸۸۰/۷۷۰ ۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰ ۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰ ۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰
سطح صدا dB(A) ۴۱/۳۸/۳۲ ۴۵/۴۲/۳۴ ۴۸/۴۵/۳۹ ۴۸/۴۵/۳۹ ۵۰/۴۷/۴۱
ابعاد یوینت داخلی (W*H*D) mm ۶۱۵*۶۱۵*۲۶۳ ۸۳۵*۸۳۵*۲۵۰ ۸۳۵*۸۳۵*۲۵۰ ۸۳۵*۸۳۵*۲۵۰ ۸۳۵*۸۳۵*۲۹۰
ابعاد یوینت خارجی (W*H*D) mm ۸۰۰*۳۰۰*۵۹۰ ۸۰۰*۳۰۰*۶۹۰ ۹۰۰*۳۲۰*۷۹۰ ۹۰۳*۳۵۴*۸۵۷ ۹۴۵*۳۴۰*۱۲۵۵
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) Kg ۱۸/۴۵ ۲۴/۵۶ ۲۴/۶۴ ۲۴/۸۶ ۲۶٫۵/۹۷
رنج دمایی کارکرد °C -۱۰-۵۵
قطر لوله کشی گاز/مایع/درین mm ۶٫۳۵/۱۲٫۷/۳/۴” ۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴” ۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴” ۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴” ۹٫۵۲/۱۹٫۰۵/۳/۴”
حداکثر طول لوله کشی/حداکثر ارتفاع لوله کشی m ۱۵/۴۰ ۱۵/۴۰ ۲۵/۵۰ ۲۵/۵۰ ۳۰/۵۰
سیم کشی یونیت داخلی mm2 ۳*۲٫۵ / / / ۳*۱
یونیت خارجی mm2 / ۳*۴ ۳*۴ ۳*۴ ۵*۴
کابل سیگنال mm2 ۳*۲٫۵+۲*۱ ۳*۱+۳*۱ ۳*۱+۳*۱ ۳*۱+۳*۱ ۲*۱