سقفی توکار با فشار استاتیکی بالا

  • امکان اتصال هوای تازه
  • تامین جریان هوا برای فواصل زیاد