تفاوت چیلر و اسپیلت

انواع چیلرهای تراکمی و کاربرد آن چگونه است؟

چیلر چیست و چه کاربرد هایی دارد ؟

چیلر و انواع آن